TVÅ VETENSKAPLIGA RÅD

Från Norden

Mahmood Arai, Professor i nationalekonomi, Stockholms universitet
Alireza Behtoui, Docent i sociologi, socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet
Cora Alexa Døving, Seniorforskare, HL-centret, Oslo
Stefan Jonsson, Professor vid REMESO, Linköpings universitet
Suvi Keskinen, Professor, CEREN, Helsingfors universitet
Diana Mulinari, Professor i genusvetenskap, Lunds universitet
Paulina de los Reyes, Professor i ekonomisk historia, Stockholms universitet
Lena Sawyer, Docent i socialt arbete, Göteborgs universitet
Mekonnen Tesfahuney, Professor i kulturgeografi, Karlstad universitet

Övriga världen

Wendy Brown, Professor i statsvetenskap, UC Berkeley, USA
Patricia Hill Collins, Professor i sociologi, University of Maryland, USA
Philomena Essed, Professor i kritiska ras-, genus och ledarskapsstudier vid Antioch University, USA
Angela Davis, Professor Emeritus vid institutionerna för medvetenshetshistoria och feministiska studier, UC Santa Cruz, USA
Paul Gilroy, Professor i amerikansk och engelsk litteratur, King’s College, Storbritannien
David Theo Goldberg, Professor och föreståndare vid University of California Humanities Research Institute, California University, USA
Santiago Castro Gómez, Pontificia Universidad Javeriana, Institutet för sociala och kulturella studier; Universidad Santo Tomás de Bogotá, Colombia
Ghassan Hage, Professor i antropologi, Melbourne University, Australien
Achille Mbembe, Professor vid WISER, University of the Witwatersrand, Sydafrika
Chandra Talpade Mohanty, Professor i kvinno- och genusstudier, samt Dean's Professor i humaniora, Syracuse University, USA
Joan Wallach Scott, Harold F. Linder Professor i samhällsvetenskap, Princeton University, USA