OM OSS

Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR) samordnar bred, metodologiskt öppen och mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet.

CEMFOR erbjuder forskare och forskarstuderande som intresserar sig för rasismrelaterad problematik en dynamisk forskarmiljö med egen finansiering och forskartjänster, gynnsam för koordination av projekt, teori- och metodutveckling och utbildningen av kommande generationer rasismforskare.

Beslut - Instruktion för Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism

CEMFORs sex pelare

  1. Forskning
  2. Forskningssamarbete
  3. Kunskapsspridning
  4. Forskarskolan
  5. Databas för rasismstudier
  6. Plattform för samarbete

Vetenskapliga ledare

Professor Irene Molina
Professor Mattias Gardell

Våra forskare

Mehek Muftee
Patricia Lorenzoni
Claes Tängh Wrangel
Daniel Strand
May-Britt Öhman

Tomas Poletti Lundström
Gunilla Larsson
Jasmine Kelekay
Eva-Charlotta Helsdotter

AFFILIERADE FORSKARE
Minoo Alinia
Ulrika Dahl

Erik Hansson
Doron Eldar

Ylva Habel 
Karin Eriksson
Jan Therese Mendes
Anna-Sara Lind

Administrativ personal

Tf. Föreståndare Claes Tängh Wrangel
Kommunikatör Jeannette Escanilla

Styrelsen

Ordinarie ledamöter
Professor Irene Molina (Samhhällsvetenskapliga fakulteten - ordförande (sabbatsår USA 2020)
Universitetslektor Sandra Friberg (Juridiska fakulteten), tf. ordförande
Universitetslektor Önver Cetrez (Teologiska fakulteten)
Universitetslektor Oscar Pripp (Historisk-filosofiska fakulteten)
Universitetslektor Memet Aktürk Drake (Språkvetenskapliga fakulteten)
Professor Anna Carita Evaldsson (Fakulteten för utbildningsvetenskaper)

Doktorandrepresentanterna 
Doktorand Gustaf Forsell (Teologiska Institutionen) 
Doktorand Daniel Rosenblum (Kulturgeografiska institutionen)

Adjungerade
Claes Tängh Wrangel (Tf. föreståndare CEMFOR)
Mattias Gardell (vetenskaplig ledare CEMFOR)
Jeannette Escanilla (kommunikatör CEMFOR)

*Alla ordinarieledamöterna är utsedda av fakulteterna för en period av 3 år. Nuvarande mandatperioden för samtliga är 01-01-2020-31-12-2022. Doktorandrepresentanterna utses av doktorandnämneden för en period av 1 år.

Internationellt vetenskapligt råd

Jobba hos oss! 

Lediga tjänster (för närvarande finns det inga lediga tjänster). 

Vi välkomnar också forskare med externfinansiering inom relevant forskningsområde till oss. Kontakta oss gärna! 

Kontakt: Claes Tängh wrangel, Tf. föreståndare.

Sök lediga jobb
Senast uppdaterad: 2021-09-30