Mattias Gardell och Mehek Muftee, forskare från CEMFOR på Mänskliga Rättighetsdagarna 2018, 16-17 november

2018-11-15

Mattias Gardell och Mehek Muftee, forskare från CEMFOR  på Mänskliga Rättighetsdagarna 2018, under följande seminariepunkterna:

1. Moskéers utsatthet i Sverige Rapporten kan laddas ner här eller här

Mattias Gardell, Mohammed Temsamani, Tanja Viklund
Fredag 12:30 - 13:00 Stora scen
Myndigheten för stöd till trossamfund

2. Ny rapport om vertikal och horisontell segregation på arbetsmarknaden

Mattias gardell, Sima Wolgast
Fredag 13:00 - 14:00 C6
Länsstyrelsen i Stockholms län - CEMFOR Uppsala universitet

3. Kärlek som blir våld – om radikalnationalism och hatet mot muslimer

Mattias Gardell, Patrik Hermansson
Lördag 11:30 - 12:30 T1
Mänskliga rättighetsdagarna och Föreningen Ordfront

4. Hate, threats and violence - A Muslim woman's everyday life (Hat, hot och våld - en muslimsk kvinnas vardag).

Hajar El Jahidi, Kadidja Bedoui, Mehek Muftee
Lördag 13:00 - 14:00 C7
Ibn Rushd Studieförbund