"Lyfter politikens påverkan på Skogsamernas situation" - Arkeologen och forskaren Gunilla Larsson (CEMFOR) Sameradion & SVT Sápmi

2018-11-14

I anslutning till Sametingets plenum i Storforsen, som börjar i morgon, hölls idag ett seminarum om skogssamernas historia och framtid.

Bland annat föreläste historikern Bertil Marklund, som skrivit den första doktorsavhandlingen om skogssamerna. Det gjorde också arkeologen och forskaren Gunilla Larsson, med titeln Spåren efter en oskriven historia. Lyssna här