• Lorenzoni, Patricia

  Paulo Freire och den revolutionära kärlekens pedagogik: Förord till Paulo Freires De förtrycktas pedagogik

  Ingår i De förtrycktas pedagogik, s. 9-22, 2021.

 • Strand, Daniel

  Introduction: Transcending the aDNA revolution

  Ingår i Journal of social archaeology, 2021.

 • Krzyzanowski, Michal; Ekman, Mattias; Nilsson, Per-Erik; Gardell, Mattias et al.

  Uncivility, Racism and Populism: Discourses & Interactive Practices of Anti- & Post-Democratic Communication

  2021.

 • Krzyzanowski, Michal; Ekman, Mattias; Nilsson, Per-Erik; Gardell, Mattias et al.

  Uncivility, Racism and Populism: Discourses and Interactive Practices in Anti- and Post-Democratic Communication

  Ingår i Nordicom Review, s. 3-15, 2021.

  Open access
 • Strand, Daniel

  0.01%: Genetics, race and the methodology of differentiation

  Ingår i Eurozine, 2021.

 • Nilsson, Per-Erik

  “The New Extreme Right”: Uncivility, Irony, and Displacement in the French “Re-Information Sphere”

  Ingår i Nordicom Review, s. 89-102, 2021.

  Open access
 • Nilsson, Per-Erik

  ‘Give.Them.Hell.’: Conspirational Racialization and Anthropoemic Populism in Self-Acclaimed Ethno-Soldiers’ Manifestos

  Ingår i Critical Research on Religion, 2021.

 • Öhman, May-Britt

  The Ski or the Wheel?: Foregrounding Sámi technological Innovation in the Arctic Region and Challenging its Invisibility in the History of Humanity

  Ingår i Routledge Handbook of Critical Indigenous Studies, 2021.

 • Lorenzoni, Patricia

  Mot Gudsrikets horisont: Hundra års samtal om flyktingmigration

  Ingår i Tidens tecken i Signum, s. 177-202, 2020.

 • Strand, Daniel

  I am a Viking!: DNA, popular culture and the construction of geneticized identity

  Ingår i New genetics and society (Print), 2020.

 • Lorenzoni, Patricia

  Dagbok från Brasilien: Fascismen utifrån och inifrån

  Glänta produktion, 2020.

 • Öhman, May-Britt; Mulinari, Diana; Strid, Sofia

  Sveriges genusforskarförbund uppmärksammar urfolksperspektiv och urfolksrättigheter

  Ingår i Tidskrift för Genusvetenskap, s. 177-181, 2020.

  Open access
 • Nilsson, Per-Erik

  Slöjans politik och viljan att förbjuda: en religionssociologisk diskussion om kommunala slöjförbud i Sverige

  Ingår i Mänskliga rättigheter i det lokala Sverige, 2020.

 • Strand, Daniel

  0.01%: Genetik, ras och åtskillnadens metodologi

  Ingår i Fronesis, s. 124-137, 2020.

  Open access
 • Öhman, May-Britt

  Gut la dån? Vem är du? Kukas sie olet?

  Ingår i Kiruna Forever, 2020.

 • Öhman, May-Britt

  Gut la dån? Vem är du? Kukas sie olet? Who are you?

  Ingår i Kiruna Forever, 2020.

 • Lundström, Markus; Poletti Lundström, Tomas

  Podcast ethnography

  Ingår i International Journal of Social Research Methodology, s. 1-11, 2020.

  Open access
 • Nilsson, Per-Erik

  The Discourse of Good and Bad Secularism: A Contemporary Genealogy of Secularism in France

  Ingår i Critical Religion Reader, s. 40-46, 2020.

 • Listerborn, Carina; Molina, Irene; Richard, Åse

  Claiming theright to dignity: New organizations for housingjustice in neoliberal Sweden

  Ingår i Radical housing journal, s. 119-137, 2020.

  Open access
 • Nilsson, Per-Erik

  Ekon från historien i den nya medieekologin

  Ingår i Ikaros: Tidskrift om människan och vetenskapen, s. 4-6, 2020.

  Open access
 • Nilsson, Per-Erik

  French Populism and Discourses on Secularism

  Bloomsbury Academic, 2020.

 • Nilsson, Per-Erik

  The Crocodile and the Gardener: Swedish Radical Nationalism and the Critique of Religion

  Ingår i A Constructive Critique of Religion, s. 124-134, 2020.

 • Nilsson, Per-Erik

  "Shame on the Church of Sweden": Radical nationalism and the appropriation of Christianity in contemporary Sweden

  Ingår i Critical Research on Religion, s. 138-152, 2020.

 • Muftee, Mehek

  Inbilla dig inte att du vet något om muslimer

  Ingår i Sydsvenskan, 2019.

 • Källén, Anna; Mulcare, Charlotte; Nyblom, Andreas; Strand, Daniel

  Archaeogenetics in Popular Media: Contemporary Implications of Ancient DNA

  Ingår i Current Swedish Archaeology, s. 69-91, 2019.

 • Gardell, Mattias

  "Pop-up Vigilantism and Fascist Patrols in Sweden"

  Ingår i Vigilantism against Migrants and Minorities, s. 286-304, 2019.

 • Molina, Irene; Czischke, Darinka; Rolnik, Raquel

  Housing policy issues in contemporary South America: an introduction

  Ingår i International journal of housing policy, s. 277-287, 2019.

 • Lorenzoni, Patricia

  “With admirable precision they exercise Swedish gymnastics ...": Nation-building and production of innocence in early Brazilian state indigenism

  Ingår i Educação em Revista, 2019.

  Open access
 • Nilsson, Per-Erik

  Fuck Autonomy: Neo-Orientalism and Abjection in Michel Houellebecq’s Soumission

  Ingår i European Review, s. 600-614, 2019.

 • Thapar-Björkert, Suruchi; Molina, Irene; Rana Villacura, Karina

  From Welfare to Warfare: Exploring the Militarisation of the Swedish Suburb

  Ingår i Undoing Homogeneity in the Nordic Region, s. 141-161, 2019.

 • Nilsson, Per-Erik

  Burka Songs 2.0: The Discourse on Islamic Terrorism and the Politics of Extremization in Sweden

  Ingår i Journal of Religion and Violence, 2019.

 • Nilsson, Per-Erik

  Unveiling the French Republic: National Identity, Secularism, and Islam in Contemporary France

  Haymarket Books, 2019.

 • Nilsson, Per-Erik

  French Populism and Discourses on Secularism

  Bloomsbury Academic, 2019.

 • Gardell, Mattias; Molina, Irene; Wolfast, Sima

  Antisvart rasism och diskriminering på arbetsmarknaden: Skillnader mellan afrosvenskar och den övriga befolkningeni bruttolön, disponibel inkomst och möjlighet att göra karriärpå den svenska arbetsmarknaden

  2018.

 • Gardell, Mattias; Molina, Irene; Wolgast, Sima

  Anti-Black Racism and Discrimination in the Labor Market

  2018.

 • Lorenzoni, Patricia

  What’s in a Landscape?: Indigenous Art and the Coevalness of Colonial Expansion

  Ingår i PARSE Journal, 2018.

  Open access
 • Wolgast, Sima; Molina, Irene; Gardell, Mattias

  Antisvart rasism och diskriminering på arbetsmarknaden: Skillnader mellan afrosvenskar och den övriga befolkningen i bruttolön, disponibel inkomst och möjlighet att göra karriär på den svenska arbetsmarknaden

  2018.

  Open access
 • Gardell, Mattias

  Moskéers och muslimska församlingars utsatthet och säkerhet i Sverige 2018

  2018.

  Open access
 • Gardell, Mattias

  The Barbarian in Rome and the Cultural Relativism Debate

  Ingår i Relativism and Post-Truth in Contemporary Society:, 2018.

 • Lorenzoni, Patricia

  'The One Who Should Die Is the One Who Should Live': Prophetic Temporalities in Contemporary Colonial Brazil

  Ingår i The Ethos of History, s. 126-143, 2018.

 • Molina, Irene

  Planning for Patriarchy?: Gender Equality in theSwedish Modern Built Environment

  Ingår i The Routledge Companion to Modernity, Space and Gender, s. 26-40, 2018.

 • Nilsson, Per-Erik

  Open Source Jihad: problematizing the Academic Discourse on Islamic Terrorism in Contemporary Europe

  Cambridge University Press, 2018.

 • Gardell, Mattias

  Urban Terror: The Case of Lone Wolf Peter Mangs

  Ingår i Terrorism and Political Violence, s. 793-811, 2018.

  Open access
 • Gardell, Mattias

  Lone Wolves: hotet från ensamagerande politiska våldsbrottslingar

  Ingår i Den ensamme terroristen?, s. 87-203, 2017.

 • Nilsson, Per-Erik

  L’Europe est-elle laïque ? (intervju/interview)

  Ingår i Nouvel Observateur, s. 44-, 2017.

 • Molina, Irene; Raña Villacura, Karina

  Una perspectivainterseccional para abordar la globalidad del racismo

  Ingår i Actuel Marx Intervenciones, 2017.

 • Gardell, Mattias; Lööw, Heléne; Dahlberg-Grundberg, Michael

  Den ensamme terroristen?: Om lone wolves, näthat och brinnande flyktingförläggningar

  Ordfront förlag, 2017.

 • Nilsson, Per-Erik

  Where's Charlie?: The Discourse of Religious Violence in France Post-7/1/2015

  Ingår i The Cambridge Companion to Religion and Terrorism, s. 191-202, 2017.

 • Nilsson, Per-Erik

  Unveiling the French Republic: National Identity, Secularism, and Islam in Contemporary France

  Brill Academic Publishers, 2017.

 • Strand, Daniel

  I am a Viking!: DNA, popular culture and the construction of geneticized identity

Senast uppdaterad: 2021-03-29