Publikationer i urval

Innehåll:

Artiklar

Habel, Ylva (2012): ”Challenging Swedish exceptionalism? Teaching while Black”, in Kassie Freeman och Ethan Johnson, eds., Education in the Black Diaspora: Perspectives, Challenges and Prospects, Routledge, pp. 99-122.

(artikeln är även översatt till danska) Habel, Ylva (2015): ”Om at udfordre den svenske exceptionalisme – At undervise som sort”, Kultur og Klasse: Mellem Eurafrika og Afropa 43:119, pp. 75-101.

Habel, Ylva & Sawyer, Lena, gästred. (2014): African and Black Diaspora: An International Journal: Refracting African and Black diaspora through the Nordic region, Vol 7:1, 2014.

Habel, Ylva (2008): ”Whiteness Swedish style”, tidskriften Slut/The End, 2008, pp. 41-51. (artikeln är även återpublicerad i Kolade Stephens, ed., Afrikansksvenska röster: En antologi om afrikansksvenskars situation i, och tankar om, Sverige (Afro-Swedish voices: An anthology on Afro-Swedes’ situation, and thoughts on Sweden), Malmö: Notis Förlag).

Habel, Ylva (2012): ”Rörelser och schatteringar inom kritiska vithetsstudier”, i Helena Hörnfeldt, Tobias Hübinette & René Rosales Leon, eds., Om ras och vithet i det samtida Sverige, Stockholm, Mångkulturellt Centrum, pp. 45-82.

Habel, Ylva (2002): Modern media, modern audiences. Mass media and social engineering in the 1930s Swedish welfare state (diss.), Stockholm: Aura Förlag, 2002.

Habel, Ylva (2008): ”Den autentiska Josephine Baker? Om problematiken kring mediering av ras”, in Solveig Jülich, Patrik Lundell och Pelle Snickars, eds., Mediernas kulturhistoria, serien Mediehistoriskt Arkiv: 8, SLBA, ss. 167-190. Online:

Habel, Ylva (2008): ”Filmen Vita myror som postkolonial kritik”, in Malin Wahlberg och Tobias Andersson, eds., TV-pionjärer och fria filmare. En bok om Lennart Ehrenborg, Mediehistoriskt Arkiv: 9, SLBA, 2008, pp. 261-277.

Habel, Ylva (2009): “Hollywood Histrionics: “Performing ‘Africa’ in The Rose of Rhodesia”, in Stephen Donovan and Vreni Hockenjos (eds.), Screening the Past, ca 20 pp. Online-publication:

Habel, Ylva (2011): ”Say milk, say cheese!: Inscribing public participation in The Swedish Milk Propaganda’s promotional photography”, in Anders Ekström, Solveig Jülich, Frans Lundgren, Per Wisselgren, eds., History of Participatory Media: Politics and Publics, 1750-2000, pp. 98-111

Habel, Ylva (2013): ”Mjölkpropagandan erövrar Sverige””, i Lotten Gustavsson Reinius, Ylva Habel och Solveig Jülich, red., (2013): Bussen är budskapet: Perspektiv på mobilitet, materialitet, och modernitet, Stockholm, Mediehistoriskt Arkiv, Kungliga Biblioteket, 244 s. Online:

Habel, Ylva (2005): ”To Stockholm with love: The critical reception of Josephine Baker, 1927-1935”, Film History, Vol. 17:1, ss. 125-138.

Habel, Ylva (2008): ”Offentlighet. [En afrodiasporiska eleganskulturen La SAPE på YouTube]”, i Anu Koivunen, red., Film och andra rörliga bilder. En introduktion, Stockholm: Raster Förlag, ss. 55-67.

Habel, Ylva (2011): ”VooDolls: Svensk ’mashup’-gestaltning av vodou” (”VooDolls: Swedish configurations of vodou in ’mashup’ culture”), in Fredrik Svanberg, ed., Forskning på museer, Historiska museet, 2011, ss. 28-47.

Habel, Ylva (2012): ”Det Kusliga kommer hemifrån. Voodolls, pseudomagi av svenskt märke

Habel, Ylva (2013): ”The domesticated Uncanny: Voodolls, Swedish-brand pseudo-magic”, translated from the article ”Det Kusliga kommer hemifrån. Voodolls, pseudomagi av svenskt märke”.

Populärvetenskapliga artiklar av relevans för problematiseringen av det svenska debatt- och kunskapsläget

Habel, Ylva (2004): ”A people of ice and sunlight”/”Så är Sveriges folk ett folk av is och sol”, i Moderna museets utställningskatalog för utställningen ”Swedish hearts/Svenska hjärtan”, 2004. ca 10 s.

Habel, Ylva (2007): ”Josephine Baker – bedårande stereotyp av sin tid”, Bang, No. 2, pp. 46-49.

Habel, Ylva (2008): ”Svart hud, vita fantasier”, in Ottar: Tema kroppspolitik, No. 4, pp. 14-15.

Habel, Ylva, Maserrat-Agahm, Mani, Pallas Hynek, Sattarvandi, Hassan Loo (2008): ”Nyfiken vit”, dialogtext, i FLM, No. 4, pp. 22-31. Open access:

Habel, Ylva och Motsieloa, Viveca (2010): ”Ytlig antirasism”, Arena, maj-augusti:

Habel, Ylva (2010): ”Svarthet på vita duken”, Invandrare och minoriteter, No. 3: 2010, pp. 29-32.

Habel, Ylva (2010): ”Det är bara litet rasism”, Bang: Tema våldsamheter, No. 2.

Habel, Ylva (2011): ”Den omhuldade invandraren”, Arena, No. 2, pp. 33-35. Online:

Habel, Ylva (2012): ”Neutralitetsbegär”, Bang: Tema känslor, ca 4 p.

Habel, Ylva (2014): ”Den svenska vithetens blinda fläck”, in Devrim Mavi & Lawen Mohtadi, eds., Rasismen i Sverige. Nyckeltexter 2010-2014, Stockholm, Natur & Kultur. Online:

Habel, Ylva (2016): ”Isvita ideal”, Tidskriften Ottar: Tema Barn, No 4.

Gästredaktörskap

Habel, Ylva, guest ed. (2015): The journal Ord & Bild: Svensk rapsodi i svart, No. 1-2, 2015, Introduction, pp. 4-13.

Populärvetenskapliga artiklar. Debatt

Habel, Ylva ”#Columbising: Vita forskares excellens i rasismforskningen”, Feministiskt Perspektiv, 2015-06-12.

Habel, Ylva, ”Nyliberal tolerans bakbinder och avpolitiserar antirasismen”, Feministiskt Perspektiv, 2015-06-17.

Habel, Ylva (2012): ”Den svenska vithetens blinda fläck”, Svenska Dagbladet: Under strecket, 2012-09-21:

Habel, Ylva (2012): ”Vita antirasister måste försöka se mer än sig själva”, 2012-09-12, Online:

Abdullahi, Sara, Abdulla Lindqvist, Ida Ali, Alkhaffaji, Ibrahim, A., Gardell, Mattias, Habel, Ylva, Karim, Baker, Kawesa, Victoria (2014): ”Public Services vansinne måste ta slut”, Dagens Arena. 2014-02-21.

Intervjutexter

Habel, Ylva (2016): Interview on the history of the Swedish welfare state, and its framework of racial biology, Tidskriften Bang: Tema Staten.

Vägrar jobba gratis för UR-serie

Var går gränsen för ’Tredje uppgiften’”?