Book releases spring 2021

The book releases are open for researchers and students if nothing else if specified. 

Note! As Uppsala University's guidelines dictate for combating the spread of the coronavirus; for this reason we have changed the format to webinars.

Welcome!

Migrants and Natives - "Them"and "Us" Mainstream and Radical Right Political Rhetoric in Europe  

Date: 3 March
Time: 15.15-17.00

The book release will be via Zoom - Register in advance for this meeting here

During this book release professor Kristina Boréus (IBF) will discuss her latest book, Migrants and Natives (Sage, 2021) together with initiated scholars in the field.

In her new book "Migrants and Natives" (Sage, 2020), political scientist Kristina Boréus explores hostile and anti-immigration rhetoric in contemporary European politics. Topical and timely, the book guides the reader through the trajectories of radical right parties and contextualizes discriminatory rhetoric in wider immigration and integration politics.
In this book launch, Boréus discusses "Migrants and Natives" with political scientist Karin Borevi from Södertörn University.

Kristina Boréus is Professor of Political Science at the Institute for Housing and Urban Research, Uppsala University. Her research interests include ideology studies, right-wing populism and discourse-analysis.

Karin Borevi is Associate Professor of Political Science at the Department of Political Science, Södertörn University. Her research interests include studies of immigration, citizenship and multiculturalism.

SVARTSKALLE - EN SVENSK HISTORIA   

Dramatikern, författaren och debattören America Vera-Zavala diskuterar sin senaste bok Svartskalle (Ordfront, 2020) tillsammans med Mehek Muftee (CEMFOR).

Date: 12 May

DAGBOK FRÅN BRASILIEN - FASCISMEN UTIFRÅN OCH INIFRÅN 

"DIARY FROM BRAZIL - FASCISM FROM THE OUTSIDE AND FROM THE INSIDE"

Date: 3 February
Bookrelease via Zoom 
Register here 

Based on Patricia Lorenzoni's new book Diary from Brazil (Glänta, 2020), Lorenzoni (CEMFOR) and Marcia Calvacante Shuback discuss the spread of fascism and its resistance in Brazil.

The book release will be in Swedish
 

Previous book releases 2020

FRIGÖRELSEN. ROMERS OCH RESANDES EMANCIPATION I SVERIGE OCH ANDRA LÄNDER

Date: 4 November
Time: 16.00-18.00
Webinar: Zoom
Registration is required here

Presentation by Jan Selling, Associate professor of history and associate professor of pedagogy at Södertörn University with a focus on Roma teacher education. Liberation. Romans and travelers emancipation in Sweden and other countries. (simultaneous translation into English)
In the Panel: Sunita Memetovic, Lawyer and former Reference Group for work with strategy for Roma inclusion at the Government Offices. 
Hans Caldaras, expert on Roma history, cultures and human rights, discrimination and racism issues.
Chair: Per-Erik Nilsson, CEMFOR.
Discussant: Mattias Gardell; CEMFOR.

ABSTRACT

Alltsedan den internationella romska medborgarrättsrörelsen tog form i Paris kosmopolitiska miljö efter andra världskrigets slut har upprättelse, medborgarrätt och kamp mot antiziganism varit dess gemensamma nämnare. Jan Selling visar i sin aktuella bok hur romska utomparlamentariska aktioner uppstått och verkat, liksom hur avkoloniseringen av romska studier sker och hur romska intellektuella själva äntrar scenen. Hur ser då denna frigörelses förutsättningar ut i Sverige och i andra länder? Det är en av de frågor som diskuteras här. Den aktuella tiggeridebatten belyses likaså. Centralt för analysen är begreppet historisk rättvisa, ett koncept som på senare år fått allt större betydelse även i Sverige.

webinar: ENSAMKOMMANDES UPPLEVELSER & PROFESSIONELLAS ERFARENHETer

Date: 2 September (The book will be presented in Swedish)
Time: 15.15-17.00
Zoom: 
Register in advance for this meeting here
After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the meeting.

Unaccompanied children´s experiences & professionals' experiences: Integration, inclusion and gender equality, anthology edited by Mehrdad Darvishpour and Niclas Månsson, Liber 2019. (simultaneous interpretation into English).

Presentation by Mehrdad Darvishpour.
Chair: Per-Erik Nilsson, CEMFOR.
Discussant: Patricia Lorenzoni, CEMFOR. 

about the book

On this page can you read more about the book, in Swedish

about the authors

The editors of the anthology are Mehrdad Darvishpour, associate professor of social work at Mälardalens högskola and Niclas Månsson, professor of general pedagogy at Södertörns högskola. The book's other authors are active at Göteborgs University, Jönköping University, Linköpings University, Malmö University, Mälardalens högskola, Röda korsets högskola and Stockholms University.

CO-AUTHORS

Aycan Çelikaksoy - Magnus Dahlstedt - Elin Ekström - Andreas Fejes - Mirjam Hagström - Daniel Hedlund - Marcus Herz - Magnus Hoppe - Farhad Jahanmahan - Ulrika Jepson Wigg - Josefin Klöfvermark - Philip Lalander - Mohammadrafi Mahmoodian - Hélio Adelino Manhica - Ildikó Asztalos Morel - Nicole Nunez Borgman - Live Stretmo - Eskil Wadensjö - Ulrika Wernesjö

Previous book releases 2019

UNDOING HOMOGENEITY IN THE NORDIC REGION

Date: 27 November
 

Suvi Keskinen, Unnur Dís Skaptadóttir och Mari Toivanen (Eds.)

Suvi Keskinen, Professor and an Academy Research Fellow in the Centre for Research on Ethnic Relations and Nationalism (CEREN) at the University of Helsinki, Finland. She is the co-editor of Complying with Colonialism. Gender, Race and Ethnicity in the Nordic Region. 

This book critically engages with dominant ideas of cultural homogeneity in the Nordic countries and contests the notion of homogeneity as a crucial determinant of social cohesion and societal security. Showing how national identities in the Nordic region have developed historically around notions of cultural and racial homogeneity, it exposes the varied histories of migration and the longstanding presence of ethnic minorities and indigenous people in the region that are ignored in dominant narratives. With attention to the implications of notions of homogeneity for the everyday lives of migrants and racialised minorities in the region, as well as the increasing securitisation of those perceived not to be part of the homogenous nation, this volume provides detailed analyses of how welfare state policies, media, and authorities seek to manage and govern cultural, religious, and racial differences. With studies of national minorities, indigenous people and migrants in the analysis of homogeneity and difference, it sheds light on the agency of minorities and the intertwining of securitisation policies with notions of culture, race, and religion in the government of difference. As such it will appeal to scholars and students in social sciences and humanities with interests in race and ethnicity, migration, postcolonialism, Nordic studies, multiculturalism, citizenship, and belonging.

Reviews          Editors

'NÄR BETONGEN RÄTAR SIN RYGG'- ORTENRÖRELSEN OCH FOLKBILDNINGENS RENÄSSANS

Date: 18 September

René León Rosales, Fil. Dr. i Etnologi, foskningsledare vid Mångkulturellt centrum i Botkyrka. Hans forskning fördjupar sig i de effekter som segregation och en rasifiering av staden har på ungdomars identitetsprocesser samt vilka strategier de utvecklar för att hantera dessa strukturer. 

Kommentatorer: 
Rami Al-Khamisi från rörelsejuridik 
Irene Molina, Vetenskaplig ledare för CEMFOR.

Ortenrörelsen är det samlande namnet på den mobilisering som nu sker i stigmatiserade bostadsområden runt om i hela Sverige. För mer än hundra år sedan ställde den svenska arbetarklassen krav på rösträtt och anständiga livsvillkor. Vid sidan av fackföreningar och politiska partier skapades också en folkbildande och kulturpolitisk rörelse som syftade till att ge upprättelse och ingjuta mod i de grupper som vid denna tid kämpade för att bli en del av samhället. I dag höjer förortsvärlden sina röster och ställer krav på fördelningspolitik och på att bli betraktade som fullvärdiga medborgare. På ett motsvarande sätt som i början av det förra seklet sker det idag parallellt med de politiska kraven en organisering runt sökandet efter den kunskap och bildning som kan stärka självkänslan och ge vägledning åt kampen för ett rättvist samhälle. Denna bok handlar om bakgrunden till och framväxten av denna nya förortsmobilisering, Ortenrörelsen.

Recension av Per Wirtén i Sydsvenskan

Bokens författare
Ove Sernhede är senior professor vid Göteborgs universitet.
Johan Söderman är professor vid Göteborgs universitet.
René León Rosales är forskningsledare vid Mångkulturellt centrum i Botkyrka.

Note: The conversation will be in Swedish.

French Populism and Discourses on Secularism (London and New York: Bloomsbury, 2019)

Welcome to an interesting discussion on French populism and nationalism.

Date: 6 September Time: 14:00–16:00
Location: Engelska parken House 22, 22-0031, Uppsala university. Address: Thunbergsvägen 3C, Uppsala.

Participants: Per-Erik Nilsson (author), associate professor of Sociology of Religion and director, CEMFOR, Uppsala University. Discussant: Marie Demker, professor of political science, University of Gothenburg.

Per-Erik Nilsson takes a religious studies approach to analyse the intersections of secularism, nationhood and populism in contemporary France. This book provides insight into the French and European radical-nationalist ideology and activism, and contributes to our understanding of the complex relationship between religion and the state in contemporary Europe and beyond.

When Marine Le Pen became the leader of the radical nationalist and populist party National Front in 2011, she made clear that secularism was a core value of party. This signalled a significant shift in the party's rhetorical strategies and previous reluctance to embrace secularism. Nilsson argues that this conspicuous appropriation first came about as a logical result of the obsession of the established mainstream political parties and news media with questions of secularism, national identity and Islam. He shows that a key player in understanding the National Front's change is the web-based journal Riposte Laïque, which has become a central actor in French radical-nationalist and anti-Muslim web and street-based activism. For the first time, this source is examined in order to understand French radical nationalists' recent appropriation of secularism, as well as debates on secularism, national identity and Islam in France more broadly. (London and New York: Bloomsbury, 2019).
.................................................................................................
Reviews:
"In this in-depth dissection of an important French identitarian far-right movement, Per-Erik Nilsson gives us a clear insight into how these anti-Muslim activists, misleadingly claiming to work in the cause of secularism, argue and mobilize in their frightening attemt to carry out a religious cleansing of France." John R. Bowen, Dunbar-Van Cleve Professor in Arts & Sciences, Washington University in St. Louis, USA, and author of On British Islam (2006) and Can Islam be French? (2009).

"This timely book is a must-read for those interested in (and concerned by) how laîcité has been mobilized for nationalist, racist, and xenophobic ends. Why laîcité and why now? Scholars in a diverse range of fields will find answers in this empirically and theoretically rich monograph."
Jennifer A. Selby, Memorial University of Newfoundland, Canada, and author of Questioning French Secularism (2012). French Populism and Discourses on Secularism

Note: The conversation will be in Swedish.

Previous book releases 2018

Open Source Jihad. Problematizing the Academic Discourse on Islamic Terrorism in Contemporary Europe

December 5, 2018, 15.15-17.00
Engelska parken, room 22-1017, Uppsala University

Author ​Per-Erik Nilsson will be discussing his publication with Amir Rostami, postdoctoral researcher in sociology at Stockholm University. 

Mammorna

1 oktober, kl. 18.00–20.00
Plats: Humanistiska teatern

Mödrarna från utkanten talar: Ett samtal mellan Alexandra Pascalidou, författare till boken Mammorna, och Irene Molina (CEMFOR) som forskar inom projektet Invandrade mödrar – rasifierade barn. Vägval, konflikter och visioner.

Anmälan krävs, senast 28/9
Anmäl dig här http://doit.medfarm.uu.se/kurt12490

Theorizing Nordic Nations as constituent partners of Black Europe and the African Diaspora

Date: 5 juni, 2018 Time: 15.15 -17.00. Location: Engelska parken, house 22-1017. Uppsala University.

Stephen Small, Professor of African American Studies, University of California, Berkeley. Small has taught in the Department of African American Studies since 1994. He earned his Ph.D. in Sociology at the University of California, Berkeley, (1989); his MS.C in Social Sciences, from the University of Bristol (1983); and his B.A. (honours) in Economics and Sociology from the University of Kent at Canterbury (1979).  Stephen Small’s research is organized around the social scientific analysis of contemporary racial formations, and addresses links between historical structures and contemporary manifestations of racial formations in the United States and elsewhere in the African Diaspora. The importance of Black dialogues in the European academic sphere: An interview with UC Berkeley professor Stephen Small.

His latest book – 20 Questions and Answers on Black Europe – was published by Amrit Publishers, The Hague, in January 2018. It can be obtained on Amazon.

Abstract

Europe is made up of at least 46 nations, and a population of more than 770 million people. Black people of African descent are estimated at more than 7 million, with at least 90% of them in just 12 nations. Historically, the nations of Europe reveal highly divergent political, economic and ideological relationships with colonized African nations and the slave nations created across the Americas. How can we theorize the historical relationship of Sweden (and other Nordic nations) as constituent partners of Black Europe? And what are the striking similarities in the experiences of Black people in Sweden, as compared with the rest of the African Diaspora in Europe?  Drawing on my recently published book, I define Nordic nations as ‘peripheral colonial beneficiaries’; and I introduce the ideas of ambiguous hyper-visibility, entrenched vulnerability, and irrepressible resistance and resilience to characterize these striking similarities. In this way, I highlight the links between past and present, and the inextricable race/gender institutions and ideologies that are central to the racial formation of Black Europe.. 

The primary focus is on citizenship and institutional racism

Ethnic and Racial Studies

THE OXFORD HANDBOOK OF THE RADICAL RIGHT

Date: 11 April, 2018. Time: 15.00-17.00 Location: Engelska parken, house 22, 22-17. Uppsala University.

By integrating various strands of scholarship on the radical right that covers different regions and different research perspectives, The Oxford Handbook of the Radical Right provides an authoritative and state of the art overview of the topic that will set the agenda for scholarship on the radical right for years to come.

Jens Rydgren is Chaired Professor of Sociology at Stockholm University. He is working within the fields of political sociology, ethnic relations, and social network analysis. He is the author and editor of several books - most recently, Class Politics and the Radical Right (ed. 2013, Routledge),and he publishes regularly in leading social science journals, such as the American Journal of Sociology, British Journal of Sociology, European Journal of Political Research, and Social Networks.                                           
Author: Jens Rydgren. Discussant: Mattias Gardell och Heléne Lööw. In Swedish.

"White Migration" Gender, Whiteness and Privileges in Transnational Migration Processes

​Date: March 14, 2018. Time: 15.00-17.00. Location: Engelska parken, House 22-1017, Uppsala University

Author: Catrin Lundström. Discussant: Katarina Mattsson.

Lundström´s research focuses on inequality and privilege from intersectional perspectives. Of particular interest is how race and whiteness is negotiated within different contexts and how ideas of whiteness are linked to the idea of being Swedish.

Perspectives on Swedish whiteness

"SECULARISM POPULISM XENOFOBI"

Time: Tuesday 6 February, 2018 at. 15.00 - 17.00 Location: English park, house 22-1017 Time: 15.15-17.00.

Secularism, populism, xenophobia examines Mattias Martinson, professor of theology department, Uppsala University, the new media debate about religion that can be seen from 2010 onwards.

Author. Mattias Martinsson Discussant: Per-Erik Nilsson

                                                                                                         

DEN ENSAMME TERRORISTEN: OM LONEWOLVES, NÄTHAT OCH BRINNANDE FLYKTINGANLÄGGNINGAR

Tid: Måndag 2 oktober, 2017 kl 15-17.
Plats: Universitetshuset, sal VIII, Uppsala universitet.

Hotet från ensamagerande terrorister ökar. Även i Sverige. Vad drev Rakhmat Akilov, Anton Lundin Pettersson, Peter Mangs och Taimour Abdulwahab att döda för att nå politiska mål? Vad får en människa att attackera ett flykting- boende, en moské, en synagoga eller en romsk boplats?

Heléne Lööw, Mattias Gardell och Michael Dahlberg-Grundberg har, på uppdrag av den Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, kartlagt attackerna mot asylboenden, bedömt hotet från ”ensamvargar” och undersökt sociala medier som politiskt verktyg för våldspredikanter i Sverige. Det övergripande syftet har varit att belysa symbiosen mellan organiserad och oorganiserad politisk våldsbrottslighet.

”Den ensamme terroristen?” är en skakande och grundligt underbyggd redogörelse för den våg av dödligt politiskt våld som skruvat upp oron i landet. Hur ska vi förstå utvecklingen? Och är den ensamme terroristen verkligen ensam?

Seminariet inleds med att författarna presenterar boken och dess resultat. Presentationen följs upp med ett samtal kring de utmaningar ensamagerande extremister innebär för samhället och dess myndigheter.

Seminariet är ett samarrangemang mellan CEMFOR och Centrum för polisforskning, Uppsala universitet, samt Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism och Ordfront förlag.

Inbjudan

Anmäl dig här

Läs recension på Aftonbladet.se

Book list

Lions of the North: Sounds of the New Nordic Nationalism

Den 12 september 2017 presenterade Benjamin Raphael Teitelbaum sin nya bok Lions of the North: Sounds of the New Nordic Nationalism (Oxford University Press, 2018). I boken undersöker Teitelbaum den dynamiska kopplingen mellan musik och politik i den nordiska radikalnationalistiska miljön.

Homonationalism

Hur blev samhällets mest föraktade ett rosa kapital och en symbolisk maktfaktor. Genom intervjuer med queeraktivister, forskare och nationalistiska bögar tar boken upp hur kampen för hbtq-personers rättigheter får en instrumentell betydelse när nationalistiska rörelser i Europa brännmärker samhällets nya ”andra”: migranter, flyktingar och muslimska grupper.
Abstract

Ras och vithet - Svenska rasrelationer igår och idag

Abstract
Innehållsförteckning

100 % kamp Rättigheter och kulturarv (antologi)
I denna antologi har tolv forskare och aktivister valt ut ett kampområde som de antingen själva varit del av och agerat i eller som de ägnat sig åt inom sin forskning. De medverkande aktivisterna är alla aktiva i samtida rättighetskamper och bidrar med aktuella inifrånperspektiv av kamp; det handlar om samers, dövas, transpersoners rättigheter, om funktionsrätt och om hbtq­kamp.
Mer information
Innehållsförteckning
Kapitlet: Dags att berätta transpersoners historia

50 rättighetskamper i Sverige 1890-2017 (bokkatalog)
För ett år sedan gjordes  ett upprop till civilorganisationer, arkiv och museer om att komma in med uppslag, material eller förslag på vilka rättighetskamper i Sverige vi alla behöver bli påminda om i en tid då mänskliga rättigheter är hotade. 
Mer information

The Nazi-Fascist New Order for European Culture
Författare: Benjamin G. Martin

Last modified: 2021-02-25