A selection of publications

Table of contents:

Articles

Habel, Ylva (2012): ”Challenging Swedish exceptionalism? Teaching while Black”, in Kassie Freeman och Ethan Johnson, eds., Education in the Black Diaspora: Perspectives, Challenges and Prospects, Routledge, pp. 99-122.

(artikeln är även översatt till danska) Habel, Ylva (2015): ”Om at udfordre den svenske exceptionalisme – At undervise som sort”, Kultur og Klasse: Mellem Eurafrika og Afropa 43:119, pp. 75-101.

Habel, Ylva & Sawyer, Lena, gästred. (2014): African and Black Diaspora: An International Journal: Refracting African and Black diaspora through the Nordic region, Vol 7:1, 2014.

Habel, Ylva (2008): ”Whiteness Swedish style”, tidskriften Slut/The End, 2008, pp. 41-51. (artikeln är även återpublicerad i Kolade Stephens, ed., Afrikansksvenska röster: En antologi om afrikansksvenskars situation i, och tankar om, Sverige (Afro-Swedish voices: An anthology on Afro-Swedes’ situation, and thoughts on Sweden), Malmö: Notis Förlag).

Habel, Ylva (2012): ”Rörelser och schatteringar inom kritiska vithetsstudier”, i Helena Hörnfeldt, Tobias Hübinette & René Rosales Leon, eds., Om ras och vithet i det samtida Sverige, Stockholm, Mångkulturellt Centrum, pp. 45-82.

Habel, Ylva (2002): Modern media, modern audiences. Mass media and social engineering in the 1930s Swedish welfare state (diss.), Stockholm: Aura Förlag, 2002.

Habel, Ylva (2008): ”Den autentiska Josephine Baker? Om problematiken kring mediering av ras”, in Solveig Jülich, Patrik Lundell och Pelle Snickars, eds., Mediernas kulturhistoria, serien Mediehistoriskt Arkiv: 8, SLBA, ss. 167-190. Online:

Habel, Ylva (2008): ”Filmen Vita myror som postkolonial kritik”, in Malin Wahlberg och Tobias Andersson, eds., TV-pionjärer och fria filmare. En bok om Lennart Ehrenborg, Mediehistoriskt Arkiv: 9, SLBA, 2008, pp. 261-277.

Habel, Ylva (2009): “Hollywood Histrionics: “Performing ‘Africa’ in The Rose of Rhodesia”, in Stephen Donovan and Vreni Hockenjos (eds.), Screening the Past, ca 20 pp. Online-publication:

Habel, Ylva (2011): ”Say milk, say cheese!: Inscribing public participation in The Swedish Milk Propaganda’s promotional photography”, in Anders Ekström, Solveig Jülich, Frans Lundgren, Per Wisselgren, eds., History of Participatory Media: Politics and Publics, 1750-2000, pp. 98-111

Habel, Ylva (2013): ”Mjölkpropagandan erövrar Sverige””, i Lotten Gustavsson Reinius, Ylva Habel och Solveig Jülich, red., (2013): Bussen är budskapet: Perspektiv på mobilitet, materialitet, och modernitet, Stockholm, Mediehistoriskt Arkiv, Kungliga Biblioteket, 244 s. Online:

Habel, Ylva (2005): ”To Stockholm with love: The critical reception of Josephine Baker, 1927-1935”, Film History, Vol. 17:1, ss. 125-138.

Habel, Ylva (2008): ”Offentlighet. [En afrodiasporiska eleganskulturen La SAPE på YouTube]”, i Anu Koivunen, red., Film och andra rörliga bilder. En introduktion, Stockholm: Raster Förlag, ss. 55-67.

Habel, Ylva (2011): ”VooDolls: Svensk ’mashup’-gestaltning av vodou” (”VooDolls: Swedish configurations of vodou in ’mashup’ culture”), in Fredrik Svanberg, ed., Forskning på museer, Historiska museet, 2011, ss. 28-47.

Habel, Ylva (2012): ”Det Kusliga kommer hemifrån. Voodolls, pseudomagi av svenskt märke

Habel, Ylva (2013): ”The domesticated Uncanny: Voodolls, Swedish-brand pseudo-magic”, translated from the article ”Det Kusliga kommer hemifrån. Voodolls, pseudomagi av svenskt märke”.

Popular science articles with relevanse to the problem of the Swedish debate and knowledge situation

Habel, Ylva (2004): ”A people of ice and sunlight”/”Så är Sveriges folk ett folk av is och sol”, i Moderna museets utställningskatalog för utställningen ”Swedish hearts/Svenska hjärtan”, 2004. ca 10 s.

Habel, Ylva (2007): ”Josephine Baker – bedårande stereotyp av sin tid”, Bang, No. 2, pp. 46-49.

Habel, Ylva (2008): ”Svart hud, vita fantasier”, in Ottar: Tema kroppspolitik, No. 4, pp. 14-15.

Habel, Ylva, Maserrat-Agahm, Mani, Pallas Hynek, Sattarvandi, Hassan Loo (2008): ”Nyfiken vit”, dialogtext, i FLM, No. 4, pp. 22-31. Open access:

Habel, Ylva och Motsieloa, Viveca (2010): ”Ytlig antirasism”, Arena, maj-augusti:

Habel, Ylva (2010): ”Svarthet på vita duken”, Invandrare och minoriteter, No. 3: 2010, pp. 29-32.

Habel, Ylva (2010): ”Det är bara litet rasism”, Bang: Tema våldsamheter, No. 2.

Habel, Ylva (2011): ”Den omhuldade invandraren”, Arena, No. 2, pp. 33-35. Online:

Habel, Ylva (2012): ”Neutralitetsbegär”, Bang: Tema känslor, ca 4 p.

Habel, Ylva (2014): ”Den svenska vithetens blinda fläck”, in Devrim Mavi & Lawen Mohtadi, eds., Rasismen i Sverige. Nyckeltexter 2010-2014, Stockholm, Natur & Kultur. Online:

Habel, Ylva (2016): ”Isvita ideal”, Tidskriften Ottar: Tema Barn, No 4.

Guest lectures

Habel, Ylva, guest ed. (2015): The journal Ord & Bild: Svensk rapsodi i svart, No. 1-2, 2015, Introduction, pp. 4-13.

Popular science, debate

Habel, Ylva ”#Columbising: Vita forskares excellens i rasismforskningen”, Feministiskt Perspektiv, 2015-06-12.

Habel, Ylva, ”Nyliberal tolerans bakbinder och avpolitiserar antirasismen”, Feministiskt Perspektiv, 2015-06-17.

Habel, Ylva (2012): ”Den svenska vithetens blinda fläck”, Svenska Dagbladet: Under strecket, 2012-09-21:

Habel, Ylva (2012): ”Vita antirasister måste försöka se mer än sig själva”, 2012-09-12, Online:

Abdullahi, Sara, Abdulla Lindqvist, Ida Ali, Alkhaffaji, Ibrahim, A., Gardell, Mattias, Habel, Ylva, Karim, Baker, Kawesa, Victoria (2014): ”Public Services vansinne måste ta slut”, Dagens Arena. 2014-02-21.

Interviews

Habel, Ylva (2016): Interview on the history of the Swedish welfare state, and its framework of racial biology, Tidskriften Bang: Tema Staten.

Vägrar jobba gratis för UR-serie

Var går gränsen för ’Tredje uppgiften’”?