Books - Professor Mattias Gardell

Publications - Professor Mattias Gardell

 • Gardell, Mattias

  "Pop-up Vigilantism and Fascist Patrols in Sweden"

  Part of Vigilantism against Migrants and Minorities, p. 286-304, 2019.

 • Gardell, Mattias; Molina, Irene; Wolgast, Sima

  Anti-Black Racism and Discrimination in the Labor Market

  2018.

 • Wolgast, Sima; Molina, Irene; Gardell, Mattias

  Antisvart rasism och diskriminering på arbetsmarknaden: Skillnader mellan afrosvenskar och den övriga befolkningen i bruttolön, disponibel inkomst och möjlighet att göra karriär på den svenska arbetsmarknaden

  2018.

  Open access
 • Gardell, Mattias; Molina, Irene; Wolfast, Sima

  Antisvart rasism och diskriminering på arbetsmarknaden: Skillnader mellan afrosvenskar och den övriga befolkningeni bruttolön, disponibel inkomst och möjlighet att göra karriärpå den svenska arbetsmarknaden

  2018.

 • Gardell, Mattias

  Moskéers och muslimska församlingars utsatthet och säkerhet i Sverige 2018

  2018.

  Open access
 • Gardell, Mattias

  The Barbarian in Rome and the Cultural Relativism Debate

  Part of Relativism and Post-Truth in Contemporary Society:, 2018.

 • Gardell, Mattias

  Urban Terror: The Case of Lone Wolf Peter Mangs

  Part of Terrorism and Political Violence, p. 793-811, 2018.

  Open access
 • Gardell, Mattias; Lööw, Heléne; Dahlberg-Grundberg, Michael

  Den ensamme terroristen?: Om lone wolves, näthat och brinnande flyktingförläggningar

  Ordfront förlag, 2017.

 • Lööw, Heléne; Gardell, Mattias; Mikael, Grundberg Dahlberg

  I gränslandet – symbiosen mellan det organiseradeoch oorganiserade

  Part of Den ensamme terroristen?, 2017.

 • Gardell, Mattias

  Lone Wolves: hotet från ensamagerande politiska våldsbrottslingar

  Part of Den ensamme terroristen?, p. 87-203, 2017.

 • Gardell, Mattias

  Raskrigaren: Seriemördaren Peter Mangs

  Leopard, 2015.

 • Gardell, Mattias

  What’s Love Got To Do With It?: Ultranationalism, Islamophobia and Hate Crime in Sweden

  Part of Journal of Religion and Violence, 2015.

 • Gardell, Mattias

  Crusader Dreams: Oslo 22/7, Islamophobia, and the Quest for a Monocultural Europe

  Part of Terrorism and Political Violence, p. 129-155, 2014.

 • Gardell, Mattias; Granér, ara

  Någonting är ruttet i Sverige: Brevväxling mellan Mattias Gardell och Sara Granér

  Part of Någonting är ruttet i Sverige, p. 1-183, 2014.

 • Gardell, Mattias

  So Costly a Sacrifice on the Altar of Freedom: Human Bombs, Suicide Attacks, and Patriotic Heroes

  Part of Journal of Religion and Violence, p. 168-202, 2014.

 • Gardell, Mattias

  So costly a sacrifice upon the altar of freedom: Human bombs, suicide attacks and patriotic heroes

  Part of Sacred Suicide, p. 151-171, 2014.

 • Gardell, Mattias

  Terrormanifestet

  Part of Rasismen i Sverige, p. 98-104, 2014.

 • Gardell, Mattias

  Wolf Age Paganism

  Part of Controversial New Religions, p. 383-398, 2014.

 • Gardell, Mattias

  Anders Behring Breiviks politiska hemvist och motivbild: Sakkunnigrapport inför rättegången i Oslo, 4 juni 2012

  Part of ARKIV. Tidskrift för samhällsanalys, 2013.

 • Gardell, Mattias

  Antifeminism, kulturrasism och begäret efter renhet

  Part of Att störa homogenitet, 2013.

 • Gardell, Mattias

  Antifeminism, kulturrasism och begäret efter renhet

  Part of Att störa homogenitet, 2013.

 • Gardell, Mattias

  Antifeminism och xenofobi

  Part of Hvordan motarbeide antifeminsime og høyreekstremisme?, p. 18-23, 2013.

 • Gardell, Mattias

  Rättegången mot Anders Behring Breivik: Introduktion

  Part of Det vita fältet. Forskning om högerextremism, 2013.

 • Gardell, Mattias

  Sweden's Dirty Little Secret: The illegal databases of Romani people

  2013.

 • Gardell, Mattias

  The Choreography of Life and Death. The search for humanity as a political subject beyond victim and terrorist

  Part of Weaving Politics, 2013.

 • Gardell, Mattias

  Vita fältet special: Rättegången mot Anders Behring Breivik. Epilog

  Part of Det vita fältet. Forskning om högerextremism, 2013.

 • Gardell, Mattias

  Antifeminism og xenofobi: Reform i samarbete med Norges regering, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Oslo 29-30 november 2012

  Part of Antifeminism, 2012.

 • Gardell, Mattias

  Antifeminsm: Breiviks kvinnohat politiskt motiverat

  Part of Feministiskt Perspektiv, 2012.

 • Gardell, Mattias

  Counter Jihadism, Political Violence and Leaderless Resistance: Lone Wolves in the New Radical Right

  Part of Lone Wolves in the New Radical Right, 2012.

 • Gardell, Mattias

  Ett annat elfte september

  2012.

 • Gardell, Mattias

  Flat granskning av Breiviks bakgrund

  2012.

 • Gardell, Mattias

  Framför våra fötter

  2012.

 • Gardell, Mattias

  Islamofobin måste tas på stort allvar

  2012.

 • Gardell, Mattias

  Vilka är kontrajihadisterna?

  2012.

 • Gardell, Mattias

  Välj mellan pest och kolera

  2012.

 • Gardell, Mattias

  Den gröna faran:: islamofobi, kunskapsregimer och värdet av kritisk forskning

  Part of Perspektiv på islam, 2011.

 • Gardell, Mattias

  "Every Man and Woman is God's Caliph": The Rise of the Islamic Democratic Mainstream

  Part of Fundamentalism in the Modern World, p. 240-265, 2011.

 • Gardell, Mattias

  Folkhemsislamism: islamdemokrati som biopolitisk maktordning

  Part of Islam och politik, p. 173-185, 2011.

  Open access
 • Gardell, Mattias

  Islamofobi

  Spartacus, 2011.

 • Gardell, Mattias

  Moboorha-ye bonyadgara [Blonda fundamentalister]: Qatle ame Oslo va tahlile rishehaye roykardhaye zedde eslami dar keshvarhaye eskandinavi [Massmordet i Oslo och en analys av de anti-islamiska trenderna i skandinaviska länder]

  Part of Mehrnameh, 2011.

 • Gardell, Mattias; Gardell, Mattias; Hammargren, Bitte; Hjärpe, Jan

  Revolution i Egypten: Det muslimiska brödraskapet

  Leopard, 2011.

 • Gardell, Mattias

  Terror in the norwegian woods

  Part of Overland, p. 4-11, 2011.

 • Gardell, Mattias

  Terror in the Norwegian Woods: Europe's the New Anti-Muslim Far Right

  Part of Overland, 2011.

 • Gardell, Mattias

  The roots of Breivik's ideology: where does the romantic male warrior ideal come from today?

  2011.

 • Gardell, Mattias

  ايد هآ لهاي صليبي مقدس”, “Idealha-ye salibi-ye moqaddas”, [Crusader ideals]

  Part of Mehrnameh, 2011.

 • Gardell, Mattias

  Blockad mot Gaza måste hävas

  Part of Svenska Dagbladet, 2010.

 • Gardell, Mattias

  Bortom offer och terrorist

  Part of Ship to Gaza, p. 195-205, 2010.

 • Gardell, Mattias

  Ett angrepp på folkrätten

  Part of Aftonbladet, 2010.

 • Gardell, Mattias

  Islam och muslimer i Sverige: En utvärdering av trettio projekt finansierade av Arvsfonden 1994-2006

  2010.

  Open access
 • Gardell, Mattias

  Islamofobi

  Leopard förlag, 2010.

 • Gardell, Mattias

  Stoppad häxjakt

  Part of Aftonbladet kultur, 2010.

 • Gardell, Mattias

  Tortyrens återkomst

  Leopard förlag, 2010.

 • Gardell, Mattias

  Att offra livet på frihetens altare: om självmordsattentat och patriotiska hjältar

  Part of Motstånd, p. 97-126, 2009.

 • Gardell, Mattias

  Islam och idén om Europa

  Part of Håller Europa?, p. 28-42, 2009.

 • Gardell, Mattias

  Okunnigt om antsemitism

  Part of Aftonbladet kultur, 2009.

 • Gardell, Mattias

  Oseriös larmrapport om Rosengård

  Part of Svenska Dagbladet, 2009.

 • Gardell, Mattias

  Religion and War: Recent Trends. Prospects for the Future

  2009.

 • Gardell, Mattias

  Tortyrens återkomst: Disciplinering och suveränitet under globalsamhällets konstituering

  Part of Postpolitik, 2008.

 • Gardell, Mattias

  Bin Laden i våre hjerter: Globaliseringen og fremveksten av politisk islam

  Spartacus, Oslo, 2007.

 • Gardell, Mattias

  De kallar oss islamkramare

  Part of Tidsignal, 2007.

 • Gardell, Mattias

  Det bör ändå berättas: om sanningsregimer, media och Palestina

  Part of Göteborgs fria, 2007.

 • Gardell, Mattias

  Globalisering, sekularisering och religionernas återkomst

  Part of Religion och existens 2007, 2007.

 • Gardell, Mattias

  Jordanien torterar misstänkta terrorister

  Part of Svenska dagbladet, 2007.

 • Gardell, Mattias

  No justice, no peace

  Part of Salam, 2007.

 • Gardell, Mattias

  Rasstaten och dess försvarare:: om vithet, nationalsocialism och vitmaktkultur i Förenta staterna

  Part of Brunt!, 2007.

 • Gardell, Mattias

  Stormaktsdrömmar

  Part of Göteborgs fria, 2007.

 • Gardell, Mattias

  Säpo och den inre fienden

  Part of Göteborgs fria, 2007.

 • Gardell, Mattias

  White Racist Religions.: From Christian Identity to Wolf Age Pagans

  Part of Controversial New Religions, 2005.

 • Gardell, Mattias

  White Power

  Part of Encyclopedia of Race and Ethnic Studies, 2003.

 • Gardell, Mattias

  Black and White Religious Nationalism

  Part of The Cultic Milieu, 2002.

 • Gardell, Mattias

  Vargavinter i Vinland: Rasmystik, identitetspolitik och modern asatro i Förenta staterna

  Part of Myter om det nordiska : mellan romantik och politik, 2001.