Estudios sobre racismo

El CEMFOR coordina una investigación amplia, metodólogicamente inclusiva y multidiciplinar sobre el racismo.

Seminarios de investigación

Lanzamiento de libros

Conferencias de invitados

Martin H:son Holmdahls pris till Patricia Lorenzoni (CEMFOR)

Martin H:son Holmdahl-priset är Uppsala universitets främsta utmärkelse för insatser som främjar mänskliga fri- och rättigheter. Årets pris delas mellan forskaren Patricia Lorenzoni och studenten Afaf Doleeb, för deras engagemang bland annat för den fredliga utvecklingen i Sudan och för ursprungsbefolkningens ställning i Brasilien.

Martin H:son Holmdahl-priset inrättades 2003 till universitetets tidigare rektor Martin H:son Holmdahls 80-årsdag och fortsätter efter hans bortgång att delas ut till hans minne. Prisnämnden har beslutat att priset för 2019 ska delas mellan masterstudenten Afaf Doleeb och forskaren Patricia Lorenzoni, båda verksamma vid Uppsala universitet.

Patricia Lorenzoni är anställd vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet. Hon är en kreativ och nytänkande forskare som tar upp frågor om kolonialism, rasism och rasifiering. Hon undersöker även ämnen om vems våld och lidande som uppfattas som viktigast. Patricia Lorenzoni har särskilt engagerat sig i frågor om den brasilianska ursprungsbefolkningens situation i Amazonas. Det handlar till exempel om brasilianskt nationstänkande, urfolkens rätt till land, klimatkrisen och den senaste, dramatiska ökningen av anlagda bränder. Hon har också tagit upp frågor om ensamkommande flyktingbarns asylprocesser, bland annat genom att aktivt delta i Asylkommissionen, som för samman forskare och civilsamhällets organisationer i Sverige. Därtill är hon en flitig kulturskribent i framträdande svenska dagstidningar. Läs mer om priset här

Foto: Johan Wingborg