Rasismforskning

Vi samordnar en bred, metodologiskt öppen och mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet.

Forskarseminarier

Bokreleaser

Gästföreläsningar

NYHET! Stadsvandringar i rasismens historia i Uppsala

I höst arrangerar CEMFOR stadsvandringar i rasismens historia i Uppsala under 4 söndagar. Vårt syfte med vandringarna är att uppmärksamma och öka medvetenheten om Uppsalas (anti-)rasistiska historia, hos lokalbefolkning och människor verksamma i staden. Vandringarna kommer belysa rasismens lokala och globala historia genom ett urval av platser. Bland annat var Statens institut för rasbiologi var beläget och vad dess verksamhet har haft för betydelse för utvecklingen av rasism och rasteori i världen.

Vandringarna är kostnadsfria och öppna för alla, men kräver förregistrering.

För mer information om datum och tider följ länken nedan

här

Konferens "Rasism och Religion", 6-8 November 2019

Keynotes speakers

  • Jasmin Zine. Ph.D. Professor, Sociology/Religion & Culture/Muslim Studies Wilfrid Laurier University, Waterloo, ON.
  • Maria Emilia Tijoux. Docent i sociologi, FACSO, Universidad de Chile, FACSO, Universidad de Chile. 
  • David Theo Goldberg. Director and Professor, University of California. Humanities Research Institute. Executive Director Digital Media and Learning.

Läs mer här

  • Boksläpp: När betongen rättar sin rygg"
  • PRENUMERERA PÅ CEMFORS NYHETSBREV
  • Moskéers och muslimska församlingars utsatthet och säkerhet i Sverige 2018