Rasismforskning

Vi samordnar en bred, metodologiskt öppen och mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet.

Forskarseminarier

Bokreleaser

Gästföreläsningar

FRIGÖRELSEN. ROMERS OCH RESANDES EMANCIPATION I SVERIGE OCH ANDRA LÄNDER

Datum: 4 november
Tid: 16.00-18.00
Plats: Zoom
föranmälan krävs här

Bokrelease och samtal om den romska medborgarrättsrörelsen. 
Presentation av Jan Selling, docent i historia och lektor i pedagogik vid Södertörns högskola med inriktning mot romsk lärarutbildning.
Abstract

Varmt välkomna!